fbpx Erasmus+ na lata 2021-2027 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Erasmus+ na lata 2021-2027

Baner Erasmus+ 2021-2027Komisja Europejska przyjęła 25 marca pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: "Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie nowego programu Erasmus+, który udowodnił, że jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Będzie on nadal oferował możliwości edukacji setkom tysięcy Europejczyków i beneficjentów z krajów stowarzyszonych. Zapewniając zmieniające życie doświadczenie mobilności i wspólnego zrozumienia między Europejczykami, program pomoże nam również zrealizować nasze ambicje dotyczące bardziej sprawiedliwej i zielonej Europy."

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, stwierdziła: "Fakt, że budżet programu Erasmus+ na kolejne siedem lat wzrósł niemal dwukrotnie, świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji, uczenia się przez całe życie i młodzieży. Erasmus+ pozostaje wyjątkowym programem pod względem wielkości, zakresu i globalnego uznania - obejmuje 33 państwa i jest dostępny dla reszty świata dzięki swoim międzynarodowym działaniom. Zachęcam wszystkie organizacje publiczne i prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu do zapoznania się z nowo opublikowanymi zaproszeniami do składania wniosków i do ubiegania się o finansowanie. Dzięki programowi Erasmus+ sprawimy, że Europejski Obszar Edukacji stanie się rzeczywistością."

Przyjęcie rocznego programu prac otwiera drogę do pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach nowego programu Erasmus+, również opublikowanych 25 marca. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie z pomocą Narodowych Agencji programu Erasmus+ mających siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem. Nowy program Erasmus+ stwarza możliwości odbywania okresów studiów za granicą, staży, praktyk oraz wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Mogą z niego korzystać uczniowie, studenci szkół wyższych oraz studenci kształcenia i szkolenia zawodowego, osoby dorosłe uczące się, osoby biorące udział w wymianach młodzieży, osoby pracujące z młodzieżą oraz trenerzy sportowi.

Oprócz mobilności, na którą przeznaczono 70 proc. budżetu, nowy program Erasmus+ inwestuje również w projekty współpracy transgranicznej. Mogą to być projekty współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego (np. inicjatywa na rzecz uniwersytetów europejskich); szkołami; kolegiami kształcącymi i szkolącymi nauczycieli (np. akademie nauczycielskie Erasmus+); ośrodkami edukacji dorosłych; organizacjami młodzieżowymi i sportowymi; podmiotami prowadzącymi kształcenie i szkolenie zawodowe (np. centra doskonałości zawodowej); oraz innymi podmiotami działającymi w sferze uczenia się.

Główne priorytety programu Erasmus+ 2021-2027 to:

• Erasmus+ sprzyjający włączeniu społecznemu: zapewnienie większych możliwości osobom o mniejszych szansach, w tym osobom z różnych środowisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz osobom mieszkającym na obszarach wiejskich i oddalonych. Nowością są wymiany indywidualne i klasowe dla uczniów oraz mobilność dla uczących się dorosłych. Mniejszym organizacjom, takim jak szkoły, stowarzyszenia młodzieżowe i kluby sportowe, łatwiej będzie składać wnioski dzięki partnerstwom na małą skalę i wykorzystaniu uproszczonych dotacji. Program będzie miał również bardziej międzynarodowy charakter, umożliwiający współpracę z państwami trzecimi, w oparciu o sukcesy poprzedniego programu, w ramach którego realizowano wymiany i projekty współpracy na całym świecie, a obecnie rozszerzono go również na sport oraz sektory kształcenia i szkolenia zawodowego.

• Cyfrowy Erasmus+: Pandemia uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej systemów kształcenia i szkolenia. Program Erasmus+ będzie wspierał rozwój umiejętności cyfrowych, zgodnie z planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Zapewni on wysokiej jakości szkolenia i wymiany cyfrowe za pośrednictwem platform takich jak eTwinning, School Education Gateway i Europejski Portal Młodzieżowy, a także będzie zachęcał do odbywania staży w sektorze cyfrowym. Nowe formaty, takie jak intensywne programy mieszane, pozwolą na uzupełnienie krótkoterminowej zagranicznej mobilności fizycznej nauką online i pracą zespołową. Realizacja programu ulegnie dalszej cyfryzacji i uproszczeniu wraz z pełnym wprowadzeniem Europejskiej Karty Studenta.

• Zielony Erasmus+: Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem program będzie oferował zachęty finansowe dla uczestników korzystających ze zrównoważonych środków transportu. Będzie on również inwestował w projekty promujące świadomość kwestii środowiskowych i ułatwiające wymianę związaną z łagodzeniem kryzysu klimatycznego.

• Erasmus+ dla młodych ludzi: DiscoverEU staje się teraz integralną częścią programu Erasmus+ i daje 18-latkom możliwość uzyskania biletu kolejowego na podróżowanie po Europie, poznawanie innych kultur i spotykanie się z Europejczykami. Program Erasmus+ będzie również wspierał możliwości wymiany i współpracy poprzez nowe działania w zakresie uczestnictwa młodzieży, aby pomóc młodym ludziom zaangażować się i nauczyć się uczestniczyć w życiu demokratycznym, podnosząc świadomość na temat wspólnych wartości europejskich i praw podstawowych, a także zbliżając młodych ludzi i decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Działania na rzecz stabilizacji w kontekście pandemii w ramach programu Erasmus+ zmobilizują setki tysięcy szkół, instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji szkolenia zawodowego, nauczycieli, młodych ludzi, organizacji młodzieżowych i sportowych, społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych stron. Program pomoże przyspieszyć wprowadzanie nowych praktyk, które poprawią jakość i adekwatność systemów kształcenia, szkolenia i młodzieży w całej Europie, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kontekst
Ten flagowy program, znany jako Erasmus+ od 2014 r., kiedy to rozszerzono jego zakres działania, jest uznawany przez Europejczyków za trzecie najbardziej pozytywne osiągnięcie UE, zaraz po swobodnym przepływie i pokoju. W ciągu ostatnich trzech dekad w programie wzięło udział ponad 10 mln osób w 33 krajach (UE oraz Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja). Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ oferuje mobilność i współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na całym świecie.

Więcej informacji

Informacje o nowym programie Erasmus+ 2021-2027

Roczny program prac na rzecz realizacji programu Erasmus+ w 2021 roku.

Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2021 Erasmus+

Przewodnik po programie 2021

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 9:50