fbpx Akademicki Budżet Obywatelski | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Akademicki Budżet Obywatelski

Baner wydarzeniaW celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni ustanowiony został projekt pn. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego. W Radiu MORS rozmawiamy o nim z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. UG dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim. Wywiad jest emitowany we wtorek o godz. 10.00. w środę o godz. 12.00 i w piątek o godz. 9.00.

ABO będzie wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się w edycjach rocznych. W jego ramach można zgłaszać i wybierać w drodze głosowania projekty dotyczące rozwoju infrastruktury uczelni. ABO UG stanowi element planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu inwestycji i remontów.

Na realizację edycji ABO UG 2022 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

W ramach ABO UG pracownicy (kategoria: projekty pracownicze) oraz studenci i doktoranci (kategoria: projekty studenckie) - mogą zgłaszać propozycje swoich pomysłów na zasadach określonych w Regulaminie. Zgłaszane propozycje projektów mogą mieć jedynie charakter infrastrukturalny i dotyczyć realizacji inwestycji lub remontów wyłącznie w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Gdańskiego, bez względu na lokalizację.

Zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji odbywa się w terminie od 1 do 30 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej w portalu pracownika i studenta w zależności od kategorii, lub też na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 czerwca 2022 roku, 8:59