fbpx Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Nauczycielka Photo by airfocus on UnsplashXXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w tym roku organizowane jest przez Uniwersytet Gdański. Jak zwykle, odbędzie się w trzeci weekend września – 17 i 18 września (sobota, niedziela) 2022 r.

Tradycją Forum jest integracja środowiska nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii, uczących w różnych typach szkół i przedstawianie zagadnień przyrodniczych jako interdyscyplinarnych. Mamy nadzieję, że będą służyć temu zajęcia terenowe, warsztaty oraz wykłady i dyskusje prowadzone podczas plenarnych wystąpień i mniej formalnych spotkań. Wnioski wypływające z naszego spotkania mogą posłużyć poprawie jakości edukacji przyrodniczej.

Program Forum przewiduje w dniu 17 września (sobota) m.in.: warsztaty terenowe na Klifie Orłowskim pt.  Procesy geomorfologiczne w strefie brzegowej morza; skały na plaży i w osadach lodowcowych, które poprowadzi dr hab. Piotr Woźniak prof. UG (Zakład Geologii i Geomorfologii Czwartorzędu, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego), zwiedzanie kuźni wodnej z pokazem wykorzystania narzędzi napędzanych siłą Potoku Oliwskiego, wycieczkę po Gdańsku pt. Śladami gdańskich przyrodników.

W dniu 18 września przewidziano warsztaty: Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w szkolnym eksperymencie (dr Bożena Karawajczyk, Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki, Wydz. Chemii UG, miejsce: Wydział Chemii UG) oraz  Wystawa muzealna jako środowisko uczenia się (Sekcja Dydaktyki Biologii, Wydz. Biologii UG, miejsce: Wydział Biologii UG). Od godziny 11.15 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG będzie można wysłuchać wykładów: Od plejstocenu do antropocenu, czyli jak uczyć o zmianach środowiska przyrodniczego (dr Dawid Weisbrodt, Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Wydz. O. i G. UG), Planowanie miast przyjaznych klimatowi (dr Hanna Obracht-Prondzyńska, Zakład Gospodarki Przestrzennej, WNS UG), Teoria kwantów w szkole. Przykłady (prof. Marek Żukowski, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na część wykładową (niedziela 18 września, godz. 11.15, sala B103 w budynku Wydziału Nauk społecznych.

Photo by airfocus on Unsplash

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 września 2022 roku, 10:11