Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Gdańskim | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Uniwersytecie Gdańskim

JM Rektor prof. Jerzy Gwizdała i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin Fot. KFPMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin spotkał się na Uniwersytecie Gdańskim, na zaproszenie JM Rektora UG dr hab. Jerzego P. Gwizdały, prof. nadzw., z Rektorami pomorskich uczelni zrzeszonych w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego. Na uczelni Wicepremier rozmawiał także z trójmiejskimi dziennikarzami.

Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina rozpoczęła się od udziału w posiedzeniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, na którym rozmawiano m.in. o nowym algorytmie finansowania, podniesieniu jakości kształcenia, położeniu większego nacisku na innowacyjność uczelni oraz badania naukowe, a także o stypendiach naukowych i socjalnych dla studentów.

Następnie Wicepremier spotkał się z trójmiejskimi dziennikarzami i odpowiadał na ich pytania podczas briefing prasowego.

O Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego

Uczelnie Pomorza współpracują ze sobą poprzez regionalną radę rektorów, utworzoną w 1987 jako Radę Rektorów Pomorza Gdańskiego (następnie od 1993 Radę Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego), a dziś działającą jako Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, którą obecnie tworzy 13 uczelni województwa pomorskiego i której Przewodniczącym w kadencji 2016-2020 jest J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny.

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego przyjęła za cel integrację środowiska naukowego, a także tworzenie silnych związków z władzami lokalnymi, co ma istotne znaczenie dla efektywnego szkolnictwa wyższego i nauki, a przede wszystkim w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

W ramach Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, uczelnie wymieniają informacje, uzgadniają stanowiska i podejmują wspólne działania. Współpraca ma przede wszystkim znaczenie merytoryczne, które prowadzi do rozszerzenia wykształcenia ogólnego, na przenikanie wiedzy humanistycznej, medycznej, technicznej, sztuki oraz kształtowaniu właściwych postaw moralnych i etycznych.

Monika Rogo
Fot. KFP

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2017 roku, 15:35