Konferencja Eurocarb w 2023 roku odbędzie się w Gdańsku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Konferencja Eurocarb w 2023 roku odbędzie się w Gdańsku

konferencja eurocarb

Podczas XIX European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 19), które odbywało się w pierwszym tygodniu lipca w Barcelonie, członkowie European Carbohydrate Organization zdecydowali, iż XXII European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 22) w roku 2023 odbędzie się w Gdańsku!

Na przewodniczącego komitetu organizacyjnego wybrany został dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG, a konferencja będzie współorganizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja Eurocarb odbywa się w cyklu dwuletnim, jest największą konferencją „cukrową” w Europie i w zasadzie jedną z trzech największych na świecie. Na początku poświęcona była głównie chemii cukrów, obecnie stanowi forum dla naukowców zajmujących się badaniami glikanów i glikokoniugatów w szerokim tego słowa znaczeniu, tzw. glycoscience.

W tegorocznym sympozjum w Barcelonie udział wzięło ponad 700 delegatów, a obrady odbywały się w następujących panelach tematycznych:

  • synteza glikanów i glikokoniugatów oraz biomateriałów na nich opartych,

  • struktura glikanów, narzędzia analityczne, glikotechnologia,

  • glikobiologia i glikobiochemia,

  • zastosowanie „glycosciene” w medycynie, żywieniu i biotechnologii.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Marta Demartin
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 17:34