Konferencja Międzynarodowa Media – Biznes – Kultura 2017 | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Konferencja Międzynarodowa Media – Biznes – Kultura 2017

media biznes kulturaRadio MORS objęło patronatem medialnym kolejną edycję Konferencji Międzynarodowej Media – Biznes – Kultura 2017. Konferencja planowana jest 12 i 13 października na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i w Europejskim Centrum Solidarności.

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych. Ze względu na wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów do dyspozycji badaczy organizatorzy oddali kilka paneli tematycznych.

***

Przewidziane są panele naukowe dla studentów i doktorantów. Młodzi badacze będą mówić m.in. o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

***

Podczas Konferencji omówimy także praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów okołomediowych. Dla wszystkich zainteresowanych – studentów i nie tylko – zorganizowane zostaną dwa panele dyskusyjne z udziałem praktyków.

***

Już niedługo ogłosimy także gości specjalnych Konferencji!

***

Pełen program Konferencji już wkrótce na stronie internetowej konferencji.

Dla słuchaczy wstęp wolny!

***

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Prof. dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Prof. dr hab. Radosław Pawelec

Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

Prof. UG dr hab. Józef Majewski

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

Prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

Dr hab. Jan Kreft

Dr Małgorzata Łosiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Demartin
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lipca 2017 roku, 16:55