List intencyjny UG z GUMed dotyczący możliwej integracji uczelni | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

List intencyjny UG z GUMed dotyczący możliwej integracji uczelni

Podpisanie listu intencyjnegoDwie pomorskie uczelnie: Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały list intencyjny w zakresie współpracy naukowej i konsolidacji działań, zmierzających do federacji lub pełnej integracji. List podpisali Rektorzy obu uczelni – prof. Jerzy Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpraca ta będzie obejmowała przedsięwzięcia naukowe, działania w zakresie transferu wyników naukowych do gospodarki, przedsięwzięcia dydaktyczne, w tym także tworzenie nowych jednostek naukowo-dydaktycznych. Uczelnie zamierzają podjąć wspólne działania zmierzające do ściślejszej współpracy, a w przyszłości konsolidacji lub federacji uczelni. Plan działania przygotowuje powołany do tego celu specjalny zespół, na którego czele stanął Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny.

Już obecnie obie uczelnie ściśle ze sobą współpracują, czego efektem są wspólne projekty i przedsięwzięcia naukowe, a przede wszystkim wspólny Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, jeden z najlepszych biotechnologicznych wydziałów w Polsce, który w ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał najwyższą kategorię A+. Wydział otrzymał także wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, nadawaną najwybitniejszym jednostkom w kraju przez Polską Komisję Akredytacyjną a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało biotechnologii tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Znakomite wyniki naukowe i dydaktyczne Wydziału pozwoliły także na uzyskanie europejskich funduszy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę siedziby Instytutu Biotechnologii UG. Na terenie Bałtyckiego Kampusu UG powstał jeden z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce ze specjalistycznymi pracowniami, laboratoriami i salami dydaktycznymi. 

Podpisany właśnie list intencyjny zmierza do pogłębienia tej współpracy:

- Nasze uczelnie współpracują od wielu lat, chcemy obecnie tę współpracę poszerzyć, wypracować wspólne, bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie naukowym, dydaktycznym, transferu technologii do gospodarki. W przyszłości, jeśli okaże się to korzystne dla obu naszych uczelni, będzie mogła powstać federacja uczelni. Podpisany list intencyjny jest także odpowiedzią na projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym naukową i dydaktyczną siłę zyskują interdyscyplinarne federacje uczelni i jednostek naukowo-badawczych – mówi Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 grudnia 2017 roku, 11:25