Umowa bilateralna UG z Państwowym Uniwersytetem Yogyakarta w Indonezji | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Umowa bilateralna UG z Państwowym Uniwersytetem Yogyakarta w Indonezji

Podpisanie umowyJMR dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny UG oraz Rektor Yogyakarta State University,  Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, podpisali 31 stycznia umowę dwustronną o współpracy.

Wymiana z Indonezją, liderem innowacyjności w regionie, obejmie profesorów wizytujących, badaczy, stażystów oraz studentów. Współpraca dotyczyć będzie interdyscyplinarnych projektów badawczych, ale przede wszystkim wymiany dobrych praktyk z zakresu dydaktyki szkoły wyższej opartej na pedagogice innowacyjności.

Rektor UG został zaproszony do Yogyakarty – najważniejszego i najstarszego ośrodka akademickiego w dawnej stolicy Indonezji w ramach projektu INDOPED finansowanego z programu Erasmus Plus. Zespół pracowników UG pełni w nim rolę eksperta nowoczesnej dydaktyki akademickiej i odpowiada za ewaluację wdrożenia na pięciu uczelniach indonezyjskich metod kształcenia takich jak grywalizacja, obozy innowacyjności, inkubatory, tutoring oraz inne związane ze współpracą z otoczeniem biznesowym formy przygotowania wynalazców i przedsiębiorców.

Więcej o projekcie: https://wns.ug.edu.pl/studenci/projekty_erasmus/indoped

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 lutego 2018 roku, 13:14