Umowa pomiędzy UG i Szpitalami Pomorskimi | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Umowa pomiędzy UG i Szpitalami Pomorskimi

Sygnatariusze umowyWspółpraca w zakresie opracowywania analiz, ekspertyz i opinii, organizacji wspólnych konferencji naukowych i sympozjów oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozwojowych – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Szpitali Pomorskich w ramach podpisanej umowy ramowej o współpracy.

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Szpitalami Pomorskimi została podpisana 5 marca 2018 na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Szpitali Pomorskich – Prezes Zarządu Jolanta Sobierańska-Grenda.

Strony zgodnie postanawiają nawiązać współpracę, której celem będzie współdziałanie Uniwersytetu Gdańskiego i Szpitali Pomorskich m.in. w następującym zakresie:

1)      opracowywanie analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Szpitali Pomorskich, w tym wydawanie odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych prac;

2)      szkolenia w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowania Szpitali Pomorskich, a także w innych dziedzinach nauk w zależności od potrzeb współpracy;

3)      współpraca przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii
i komercjalizacji wyników badań naukowych;

4)      możliwość organizacji nieodpłatnych praktyk dla wyróżniających się studentów przez Szpitale Pomorskie w ramach swojej działalności;

5)      wspólne projekty badawcze i rozwojowe.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie Uniwersytet Gdański zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Na zdjęciach od lewej: Wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich dr n. med Dariusz Nałęcz, Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda, JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG dr Sebastian Susmarski

Fot. Arch. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 14:02