Porozumienie trójmiejskich uczelni na rzecz wszechstronnego kształtowania bezpieczeństwa państwa | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Porozumienie trójmiejskich uczelni na rzecz wszechstronnego kształtowania bezpieczeństwa państwa

prof. Jacek Namieśnik Rektor PG, prof. Jerzy Gwizdała Rektor UG, kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht Rektor AMWTrójmiejskie uczelnie Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej i  Politechnika Gdańska podpisały porozumienie na rzecz wspólnych działań i projektów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Celem porozumienia jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kształtowania bezpieczeństwa państwa, a szczególnie polskich obszarów morskich, infrastruktury i żeglugi morskiej.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego 10 maja 2018 roku. Podpisali je rektorzy uczelni – prof. Jerzy Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prof. Jacek Namieśnik Rektor Politechniki Gdańskiej.

W zakresie porozumienia prowadzone będą projekty dotyczące opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań dających gwarancję kształtowania bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza polskich obszarów morskich oraz infrastruktury i żeglugi morskiej. Porozumienie obejmuje także poszukiwanie partnerów do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, przede wszystkim ośrodków naukowych, ale także przedsiębiorstw z Polski i zagranicy oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych prac. W efekcie umożliwi to zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki i przemysłu przy wsparciu administracji publicznej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Zaplanowano również wspólne konferencje i seminaria.

Wszystkie te działania będą możliwe dzięki wykorzystaniu wysoko ocenianego w Polsce i świecie potencjału naukowo-badawczego i organizacyjnego trzech trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej Gdyni oraz Politechniki Gdańskiej.  

Liderem porozumienia jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jako publiczna akademicka uczelnia wojskowa, która aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na technikę morską, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Marynarki Wojennej.

Nadzór nad realizacją postanowień porozumienia będą sprawować przedstawiciele uczelni prof. Tadeusz Dmochowski Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG,  kmdr dr hab. Jarosław Teska Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz prof. Janusz Kozak – Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 11:19