fbpx 2 września inauguracja roku szkolnego w ULO | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

2 września inauguracja roku szkolnego w ULO | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

2 września inauguracja roku szkolnego w ULO

Baner ULODo 1 października, czyli początku roku akademickiego, jeszcze ponad miesiąc, ale w tym roku na Uniwersytecie Gdańskim pierwsza inauguracja zaplanowana jest już 2 września. Tego dnia po raz pierwszy na UG odbędzie się inauguracja roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Akademickim. Uroczystość zaplanowano o godzinie 12.00 w audytorium S 211 w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4.

Nowe gdańskie liceum rozpoczyna działalność z dwoma klasami pierwszymi dla absolwentów gimnazjów oraz dwoma klasami dla absolwentów szkół podstawowych. Będą to klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym oraz biologiczno-chemicznym. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach lekcyjnych ULO na Wydziale Nauk Społecznych oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego.

Misja szkoły

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku uruchomione przy Uniwersytecie Gdańskim to nowoczesna szkoła, wspierająca wszechstronny rozwój ucznia. Celem szkoły jest wychowanie człowieka dobrego i przyzwoitego, przestrzegającego praw, postępującego zgodnie z obowiązującymi w społeczeństwie zasadami, przygotowanego do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku. To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego. To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Siedziba i dyrekcja szkoły

Siedziba dyrekcji szkoły i sekretariatu mieści się w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1 A. Dyrektorem szkoły jest Waldemar Kotowski. Szkoła jest szkołą publiczną, ponadgimnazjalną i  ponadpodstawową z oddziałami realizującymi trzyletni i czteroletni cykl kształcenia. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku jest szkołą publiczną, a więc nie będą pobierane opłaty za naukę. Szkoła będzie zlokalizowana na terenie kampusu UG, który należy do najnowocześniejszych w Polsce i dysponuje doskonale rozwiniętą infrastrukturą. Uczniowie będą mogli z niej korzystać i w przyszłości odbywać zajęcia np. w specjalistycznych laboratoriach. W każdej klasie przygotowano 24 miejsca właśnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa, gdyż w laboratoriach UG zajęcia mogą być prowadzone dla grupy liczącej maksymalnie 12 osób. Wśród nauczycieli znajdą się również wykładowcy UG, posiadający odpowiednie kwalifikacje do pracy z młodzieżą licealną.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 27 sierpnia 2019 roku, 13:20