fbpx Porozumienie pomiędzy UG i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

Porozumienie pomiędzy UG i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie

-A A +A

Porozumienie pomiędzy UG i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku

Podpisanie porozumienia28 sierpnia 2019 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, a ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Komendant Wojewódzki nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

Współpraca pomiędzy UG, a KWP będzie polegała na:

- informowaniu się stron w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości

- przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym

- przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom

- działaniach edukacyjno-prewencyjnych, w tym badań ankietowych, udziale w dyskusji w zakresie świadomości prawnej oraz wizerunku Policji i Uczelni

- umożliwieniu dostępu do opracowań naukowych związanych z przestępczością, jej ujawnianiem, wykrywaniem i zwalczaniem oraz oceną czynników mających wpływ na jej poziom.

Monika Rogo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 sierpnia 2019 roku, 13:56