fbpx Kandydaci na rektora UG w Radiu MORS | MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie
-A A +A

Kandydaci na rektora UG w Radiu MORS

Baner prezentujący kandydatówNa Uniwersytecie Gdańskim trwają wybory na stanowisko rektora uczelni. Ubiegają się o nie dwaj kandydaci. Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski i prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Profesor Bielawski jest pełniącym obowiązki rektora prorektorem ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, a profesor Stepnowski jest dyrektorem Związku Uczelni Gdańskich im. Daniela Fahrenheita. Biogramy obu kandydatów poniżej.

Obydwaj profesorowie udzielili Radiu UG MORS wywiadu na żywo, podczas, którego słuchacze mogli zadawać im pytania. Zachęcamy do ich wysłuchania

Gość Radia UG MORS - prof. dr hab. Piotr Stepnowski - 16 listopada 2020

Gość Radia UG MORS - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - 16 listopada 2020

Informacje o kandydatach:

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (na podstawie informacji ze strony krzysztofbielawski.pl)

Całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem Gdańskim, na początku jako student kierunku biologia (1980-1985), następnie asystent (1985-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011) i profesor zwyczajny (od 2011). Od 2005 roku kieruje Zakładem Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wraz ze swoim Zespołem podejmuje tematykę wykorzystywania możliwości, jakie daje biologia molekularna w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych i zakaźnych. Opublikował 109 artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych o światowym zasięgu, cytowanych ponad 1500 razy w ponad 1350 innych publikacjach. Wypromował 11 doktorów.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski (na podstawie informacji ze strony piotrstepnowski.pl)

Po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, na nowo powstałym międzywydziałowym kierunku Ochrona środowiska uruchomionym w 1990 roku przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Po obronie dyplomu rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2005) uzyskał na Wydziale Chemii UG. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. W latach 2008–2011 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 2012-2016 funkcję dziekana Wydziału Chemii UG. W latach 2011-2012 był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Od września tego roku został powołany na stanowisko pierwszego dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną skutków ich występowania. Opublikował ponad 260 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Był redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych. Jego prace cytowane były blisko 7000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 49. Przez cały okres kariery naukowej aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów. Wypromował 14 doktorów. Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Goniszewski
Treść wprowadzona przez: Maciej Goniszewski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, 19:25